Možums-1
Možums-1
Možums-1 Možums-1 Možums-1 Možums-1 Možums-1KontaktiVeselības centra adrese:
Rīga, Bruņinieku iela 8, LV-1010, Latvija
e-pasts: mozums@mfd.lv

Darba laiks:
darba dienās 08:00 – 19:00

SIA „Možums-1”
Bruņinieku iela 8, Rīga, LV-1010
Vienotais reģ.nr. 40103146679
AS „SEB banka", kods UNLALV2X
LV21 UNLA 0050 0054 2490 7
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods
0100-64103
Reģistratūras tālrunis: 67 27 34 35
Veselības centra vadītāja tālrunis: 67 27 07 44
Galvenās māsas tālrunis: 67 27 67 87